წერილი, მცირე პაკეტი, M ტომარა

საერთაშორისო

წერილობითი კორესპონდენცია, რომელიც იგზავნება საქართველოდან სხვა ქვეყანაში

ამანათი