საიდან
საქართველო
სად
წონა (მიუთითეთ გრამები)
მაქსიმალური წონა: 2 000 გრამი