ადგილობრივი

წერილობითი კორესპონდენცია, რომელიც იგზავნება საქართველოს მასშტაბით

საიდან
სად
წონა (მიუთითეთ გრამები)
მაქსიმალური წონა: 30 000 გრამი