ადგილობრივი

ამანათი, რომლის გაგზავნა და ადრესატისთვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით

საიდან
სად
წონა (მიუთითეთ გრამები)
მაქსიმალური წონა: 20 000 გრამი