ამანათი

 

ამანათი - საფოსტო გზავნილის სახეობა, რომლის შიგთავსიც შეიძლება იყოს ნებისმიერი  საგანი (ნივთი), თუ მისი გაგზავნა/მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, მსოფლიო საფოსტო კავშირის აქტებს, დანიშნულების ქვეყნისა და შპსსაქართველოს ფოსტა“- მიერ დადგენილ წესებს.

შპსსაქართველოს ფოსტაახორციელებს შემდეგი სახეობის ამანათების მიღება/გაგზავნას და ჩაბარებას:

ადგილობრივი ამანათი  - ამანათი,  რომლის გაგზავნა და ადრესატისთვის ჩაბარება ხორციელდებასაქართველოს ფოსტისმიერ, საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში.

ადგილობრივი ამანათის პირობების გასაცნობად ეწვიეთ შემდეგ ბმულს: https://www.gpost.ge/Content/ContentFiles/a6e3ed01619b7314188af5544d43d261.pdf

საერთაშორისო ამანათი -   ამანათი,  რომელიც საჰაერო გზით იგზავნებასაქართველოს ფოსტისმიერ სხვა სახელმწიფოშიაგრეთვე ამავე გზით მიიღება სხვა ქვეყნის საფოსტო ადმინისტრაციიდანმისისაქართველოს ფოსტის“  მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე  ადრესატისთვის ჩაბარების მიზნით.

თქვენთვის სასურველ ქვეყანაში საჰაერო ამანათის გაგზავნის მიზნით, გაეცანით ამ ქვეყნის მოთხოვნებს შემდეგ ბმულზეhttps://www.gpost.ge/help/requirements

ამანათის შიგთავსის მიმართ დადგენილ ზოგად აკრძალვებსა და შეზღუდვებს  გაეცანით შემდეგ ბმულზეhttps://www.gpost.ge/Content/ContentFiles/e95a4c9b40bc81a1d822ba4d41025f27.pdf

სახმელეთო ამანათი - ამანათი,  რომელიც სახმელეთო გზით  იგზავნებასაქართველოს ფოსტისმიერ მხოლოდ  განსაზღვრულ ქვეყნებში, აგრეთვე  ამავე გზით მიიღება მხოლოდ განსაზღვრული ქვეყნებიდან დასაქართველოს ფოსტის“  საშუალებით ბარდება ადრესატს საქართველოს ტერიტორიაზე.

სახმელეთო ამანათთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს: https://www.gpost.ge/help/postal-service-details?Id=459

ქვეყანაში შემომავალიაგრეთვე ადგილობრივი ამანათის ადრესატისთვის ჩაბარების ვადები:

ØD+3 - გარდა სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიღებული/   ჩასაბარებელი  გზავნილებისთვის;

ØD+5 - სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიღებული/ჩასაბარებელი გზავნილებისთვის;

        შენიშვნა:

· გულისხმობს საქართველოს ფოსტის“ მიერ გზავნილის მიღების დღესრომელსაც ემატება მითითებული სამუშაო დღეების რაოდენობა.

· სპეციალური ადმინისტრაციული ერთეულებია - მესტიის (3200), სტეფანწმინდის (4700), დუშეთის (1800), თიანეთის (2500), ცაგერის (5100), ლენტეხის (2900) ადმინისტრაციული ერთეულები.

 

საქართველოს ტერიტორიაზე ამანათის ჩაბარების ზოგადი წესები

· თუ ამანათი შეიცავს ინფორმაციას ადრესატის მობილური ტელეფონის ნომრის შესახებამანათის „საქართელოს ფოსტის“ მიღების შემდეგ ხორციელდება SMS შეტყობინების გაგზავნა.

·   მობილური ტელეფონის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში ამანათზე მითითებულ ადრესატის მისამართზე  „საქართველოს ფოსტის“ მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად ხორციელდება წერილობითი შეტყობინების დატოვება .

შენიშვნაადრესატისთვის ჩაუბარებელი ამანათი სერვისცენტრში ინახება 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, რის შემდგომაც იგი უბრუნდება გამგზავნს. მომხმარებელს საშუალება აქვს აღნიშნული ვადა გაახანგრძლივოს საქართველოს ფოსტისთვის შესაბამისი მოთხოვნით მომართვის გზით.