სახმელეთო ამანათი

სახმელეთო ამანათი - ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი სახმელეთო ამანათი არის ამანათის სახეობარომელსაც „საქართველოს ფოსტა“ 

მომხმარებლისგან იღებს საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული სერვისცენტრების საშუალებითუზრუნველყოფს მის 

ტრანსპორტირებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ადრესატისათვის ჩაბარების მიზნით გადასცემს საქართველოს ფოსტა“- აგენტებს.

 

 „საქართველოს ფოსტა“ სახმელეთო ამანათის გაგზავნას ახორციელებს შემდეგი ქვეყნების მიმართულებით:

 

საბერძნეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობითსახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება 

საქართველოს ფოსტის“ აგენტების ოფისებში.

იტალია - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობითსახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება 

საქართველოს ფოსტის“ აგენტების ოფისებსა და გზავნილების გაცემის პუნქტებში.

ესპანეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობითსახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება 

საქართველოს ფოსტის“ აგენტის ოფისებში.

საფრანგეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება

საქართველოს ფოსტის“ აგენტების ოფისებსა და გზავნილების გაცემის პუნქტებში.

გერმანია - სახმელეთო ამანათი იგზავნება გზავნილის ადრესატის მისამართზე ჩაბარების პირობით.

შვეიცარია - სახმელეთო ამანათი იგზავნება გზავნილის ადრესატის მისამართზე ჩაბარების პირობით.

პოლონეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტის“ აგენტების ოფისებსა და გზავნილების გაცემის პუნქტებში.

ავსტრია სახმელეთო ამანათი იგზავნება გზავნილის ადრესატის მისამართზე ჩაბარების პირობით.

ჩეხეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტის“ გზავნილების გაცემის პუნქტში.

ბელგია - ამანათი იგზავნება მისამართზე ჩაბარების პირობით. ამასთან, ჩაბარების მისამართის განსაზღვრა ხორციელდება“საქართველოს ფოსტის“ აგენტის წარმომადგენელსა (კურიერს) და ადრესატს შორის სატელეფონო საუბრის შედეგად შეთანხმებულ ადგილზე.

სომხეთი - ამანათი იგზავნება ადრესატის მისამართზე ჩაბარების პირობით.

სლოვაკეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოს ფოსტისგზავნილების გაცემის პუნქტში.

ნიდერლანდები - ამანათი იგზავნება ადრესატის მისამართზე ჩაბარების პირობით. 

ინგლისი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება შპსსაქართველოს ფოსტისაგენტის ოფისში, რომლის მისამართიც მოცემულია №2 დანართში. 

ლიეტუვა - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება შპს „საქართველოს ფოსტის“ აგენტის გაცემის პუნქტში.

ლატვია - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება შპს „საქართველოს ფოსტის“ აგენტის გაცემის პუნქტში.

ესტონეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობით. სახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება შპს „საქართველოს ფოსტის“ აგენტის გაცემის პუნქტში.

 

 

 

 

 

სახმელეთო ამანათის ქვეყნის გარეთ გაგზავნის პირობები, ვადები და აკრძალული ნივთების სია იხილეთ ბმულზე

საქართველოში გასაგზავნი სახმელეთო ამანათის ძირითადი მახასიათებლები იხილეთ დანართში

 

ქვეყნიდან გამავალი სახმელეთო ამანათის ტარიფები

       
                 

ამანათის გაგზავნის ადგილი

ამანათის შიგთავსის სახეობა

წონა

ზომა

გადამხდელი

ფასი

   

საბერძნეთი

ათენი

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

თანახმად „სახმელეთო ამანათის გაგზავნის პირობებისა“

გამგზავნი

5.1 ლარი

   

ადრესატი

1.7 ევრო

   

მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

5.1 ლარი

   

 

ადრესატი

1.7 ევრო

   

 

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

3.6 ლარი

 

 

სალონიკი

ადრესატი

1.2 ევრო

 

 

 

მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

3.6 ლარი

 

 

 

ადრესატი

1.2 ევრო

 

 

კალამატა,

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

6 ლარი

   

ნაფლიო

ადრესატი

2 ევრო

   

 

მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

6 ლარი

   

 

ადრესატი

2 ევრო

   

ესპანეთი

ბარსელონა

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

9.6 ლარი

   

ადრესატი

3.2 ევრო

   

მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

9.6 ლარი

   
   
   

ადრესატი

3.2 ევრო

   

მადრიდი; ვალენსია; არნედო, აუტოლი, ალიკანტე, მანრესა, ბიკ

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

11.1 ლარი

   

ადრესატი

3.7 ევრო

   

მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

11.1 ლარი

   
   

ადრესატი

3.7 ევრო

   

იტალია

ბარი

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

6.5 ლარი

   
   
   

ადრესატი

2.15 ევრო

   

მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

6.5 ლარი

   

ადრესატი

2.15 ევრო

   

რეჯიო კალაბრია

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

 

გამგზავნი

7.4 ლარი

   

ადრესატი

2.45 ევრო

   

მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

7.4 ლარი

   

ადრესატი

2.45 ევრო

   

რეჯიო ემილია; მონტოვა; ბოლონია; მოდენა; ნეაპოლი; რომი; პრატო; ფლორენცია; ემპოლი; პიზა; ლივორნო; სალერნო; აველინო

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი,   გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

7.8 ლარი

   
 

ადრესატი

2.6 ევრო

   

 

მედიკამენტები    

300 გრ

გამგზავნი

7.8 ლარი

   

 

ადრესატი

2.6 ევრო

   

მილანი; გენუა

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

 

გამგზავნი

8.1 ლარი

 

 

 

ადრესატი

2.7 ევრო

 

 

მედიკამენტები

300 გრ

 

გამგზავნი

8.1 ლარი

 

 

 

ადრესატი

2.7 ევრო

 

 

ვენეცია; უდინე; ტრიესტე; ტრენტო

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

 

გამგზავნი

8.7 ლარი

   

ადრესატი

2.9 ევრო

   

         მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

8.7 ლარი

   

ადრესატი

2.9 ევრო

   

საფრანგეთი

პარიზი, ლიონი, სტრასბურგი, ამიენი, მონპელიე, კრიელი, რეიმსი, რენი, პუატიე, მარსელი, ნიცა, ბორდო, ტულუზა, დიჟონი, სენ-ბრიე

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

15 ლარი

   

ადრესატი

5 ევრო

   

         მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

15 ლარი

   

ადრესატი

5 ევრო

   
   

გერმანია

შტუდგარდი; ნიუნბერგი; ბერლინი, ჰამბურგი; მანჰეინი; დიუსელდორფი კელნი; ბონი; მიუნჰენი; ფრანკფურტი; ფრაიბურგი; კარლსრუე; ჰანოვერი;

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

5 კგ-მდე

გამგზავნი

78 ლარი

   

ადრესატი

26 ევრო

   

5 კგ-ზე მეტ თითოეულ კილოგრამზე

გამგზავნი

15.6 ლარი

   

ადრესატი

5.2 ევრო

   

შვეიცარია

ლოზანა, ჟენევა

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

15.6 ლარი

   

ადრესატი

5.2 ევრო

   

მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

15.6 ლარი

   

ადრესატი

5.2 ევრო

   

პოლონეთი

ვარშავა, კრაკოვი, კატოვიცე, ჩესტახოვა, ლოძი, პოზნანი, რადომი, ლუბლინი, გდანსკი,

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

14.1 ლარი

   

ვროცლავი, ბელოსტოკი

ადრესატი

4.7 ევრო

   

 

მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

14.1 ლარი

   

 

ადრესატი

4.7 ევრო

   

ავსტრია

ინსბრუკი, ზალცბურგი, ვენა, გრაცი, ლინცი

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

5 კგ-მდე

გამგზავნი

75 ლარი

   

ადრესატი

25 ევრო

   

5 კგ-ზე მეტ თითოეულ კილოგრამზე

გამგზავნი

15 ლარი

   

ადრესატი

5 ევრო

   

მედიკამენტები

300 გრ

გამგზავნი

15 ლარი

   

ადრესატი

5 ევრო

   

ჩეხეთი

პრაღა,ბრნო

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

 

გამგზავნი

15 ლარი

   

 

ადრესატი

 5 ევრო

   

მედიკამენტები

300 გრ

 

გამგზავნი

15 ლარი

   

 

ადრესატი

5 ევრო

   

ბელგია

ბრიუსელი; გენტი; ანტვერპენი; ბრიუგე; გენკი; ლიეჟი; ოსტენდე

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

5 კგ-მდე

 

გამგზავნი

78 ლარი

   

ადრესატი

26 ევრო

   

5 კგ-ზე მეტ თითოეულ კილოგრამზე

გამგზავნი

15.6 ლარი

   

ადრესატი

5.2 ევრო

   

ნიდერლანდები

ნიუნბერგი; ეინდჰოვენი; მაასტრიხტი; ჰააგა; როტერდამი; ბრედა; ტილბურგი; ამსტერდამი; უტრეხტი; ნეიმეგენი

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

5 კგ-მდე

 

გამგზავნი

78 ლარი

   

ადრესატი

26 ევრო

   

5 კგ-ზე მეტ თითოეულ კილოგრამზე

გამგზავნი

15.6 ლარი

   

ადრესატი

5.2 ევრო

   

სლოვაკეთი

ბრატისლავა

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

 

გამგზავნი

15 ლარი

   

ადრესატი

5 ევრო

   

მედიკამენტები

300 გრ

 

გამგზავნი

15 ლარი

   

ადრესატი

5 ევრო

   

ინგლისი

ლონდონი

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

 

გამგზავნი

17 ლარი

   

ადრესატი

5 გირვანქა სტერლინგი

   

მედიკამენტები

300 გრ

 

გამგზავნი

17 ლარი

   

ადრესატი

5 გირვანქა სტერლინგი

   

ლატვია

რიგა

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

 

გამგზავნი

15 ლარი

   

ადრესატი

 5 ევრო

   

მედიკამენტები

300 გრ

 

გამგზავნი

15 ლარი

   

ადრესატი

5 ევრო

   

ლიეტუვა

ვილნიუსი,

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

 

გამგზავნი

15 ლარი

   

კაუნასი

ადრესატი

 5 ევრო

   

 

მედიკამენტები

300 გრ

 

გამგზავნი

15 ლარი

   

 

ადრესატი

5 ევრო

   

ესტონეთი

ტალინი

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

 

გამგზავნი

15 ლარი

   

ადრესატი

 5 ევრო

   

მედიკამენტები

300 გრ

 

გამგზავნი

15 ლარი

   

ადრესატი

5 ევრო

   

 

 

პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

 

გამგზავნი

8 ლარი

   

 

 

   

სომხეთი

სომხეთის მთელი ტერიტორია

   
                 

* სახმელეთო ამანათის (გარდა მედიკამენტებისა) გაგზავნის ღირებულება გამოითვლება ფაქტიური წონის ნამრავლით ტარიფზე. 1კგ-მდე წონის ამანათის გაგზავნის შემთხვევაში, გადაიხდება 1კგ-თვის დადგენილი ტარიფი.

   

* მედიკამენტების გაგზავნის შემთხვევაში, (მაქსიმალური ზღვარი - 300გრ), ტარიფი ფიქსირებულია და ის არ არის დამოკიდებული წონაზე.

 

 

სახმელეთო ამანათის (შემომავალი და გამავალი) დამატებითი მომსახურების ტარიფები

 

 

 

 

 

 

                  მომსახურების სახე

სახმელეთო ამანათის ტიპი, რომელზეც ხორციელდება სერვისი

ფასი

 

 

 

 

ინფორმაციის გაცემა საფოსტო მომსახურების განხორციელების ფაქტის  დადასტურების შესახებ

 

შემომავალი  სახმელეთო ამანათი

5 ლარი 1 თვიან პერიოდზე ან გზავნილზე (დოკუმენტი ბარდება ს/ც-ში)

 

 

გზავნილის გადამისამართება

 

       შემომავალი   სახმელეთო ამანათი

ადრესატის მისამართის ცვლილება - 3 ლარი;

ვინაობის ცვლილება - 1 ლარი

 

 

სახმელეთო ამანათის მისამართზე ჩაბარების სერვისი

შემომავალი  სახმელეთო ამანათი

 

სტანდარტული:

·          თუ გადახდა ხდება საქართველოში - 6 ლარი;

·          არაუმეტეს 20კგ-ისა, თუ გადახდა ხდება გამომგზავნ ქვეყანაში -2 ევრო

·          არაუმეტეს ხუთი გზავნილი (ერთად მაქსიმუმ 10კგ-ისა), თუ ამ გზავნილთაგან ერთ-ერთი მაინც სახმელეთო ამანათია - 6 ლარი

 

 

 

გზავნილის არქივიდან გამოთხოვა

 

 

     შემომავალი  და გამავალი სახმელეთო ამანათი

2 ლარი

 

 

გამგზავნის ინიციატივით ქვეყნის ტერიტორიის დატოვებამდე  სახმელეთო ამანათის გაგზავნაზე უარის თქმა

გამავალი სახმელეთო ამანათი

სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულების 50%

 

 

პირგასამტეხლო, სახმელეთო ამანათში აკრძალული ან/და მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით მოთავსებული ნივთის მოთავსებისთვის, ან მისი არასათანადო შეფუთვისთვის

გამავალი სახმელეთო ამანათი

სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულების 100%

 

 

 

 

ოფისები საზღვარგარეთ:

 

საბერძნეთი

 

Gpost Greece

მისამართი: Athens 10431, Omonia, Geraniou #44

სამუშაო საათები: ორშაბათი - კვირა 09:00 - 19:00

Tel: +30 210 524 1849 / +30 699 350 1515

 

Georgian Service

მისამართი: Aristomenous 93, Athina 10446

სამუშაო საათები: ორშაბათი - კვირა 09:00 - 19:00

Tel: +30 699 708 5790

 

Marusi

მისამართი: Athens 15124, Neratziotisis #11

სამუშაო საათები: ორშაბათი - კვირა 09:00 - 19:00

Tel: +30 699 699 8585/+30 694 391 9991/+30 215 501 4368

 

Shavlego

მისამართი: Athens 11251, Pipinou #70

სამუშაო საათები: ორშაბათი - კვირა 09:00 - 19:00

Tel: +30 210 821 0172/+30 699 521 0174

 

Ampelokipi

მისამართი: Ampelokipi 11526, Arkadias #13

სამუშაო საათები: ორშაბათი - კვირა 09:00 - 19:00

Tel: +30 699 334 4448/+30 694 160 3030/+30 211 415 0946

 

Pagkrati                                                                              

მისამართი: Pagkrati 11633, Damareos #43

სამუშაო საათები: ორშაბათი - კვირა 09:00 - 19:00

Tel:  +30 215 525 5145         

 

Kipseli

მისამართი: Kipseli 11361, Sikinou #6,

სამუშაო საათები: ორშაბათი - კვირა 09:00 - 19:00

Tel:  +30 210 864 7705/+30 694 832 5465

 

Arex Group

მისამართი: Athens 10431, Ipponaktos #38, Neos Kosmos

სამუშაო საათები: ორშაბათი - კვირა 09:00 - 19:00

Tel: +30 210 931 3917/+30 690 785 5500

 

Agios Nikolaos

მისამართი: Athens 10446 Platia, Agios Nikolaos 17

სამუშაო საათები: ორშაბათი - კვირა 09:00 - 19:00

Tel: +30 699 706 2714

 

Thessaloniki

მისამართი: Thessaloniki 54631, Filippou 35

სამუშაო საათები: ორშაბათი - პარასკევი 09:00 - 17:00

შაბათი 09:00 - 15:00; კვირა  09:00 - 12:00

Tel: +30 695 596 2374 / +30 231 027 9002

  

Kalamata

მისამართი: Kalamata 24100, Souliou #30

სამუშაო საათები: ორშაბათი -  კვირა 09:00 - 19:00

Tel: +30 272 109 7452 / +30 697 244 6596 / +30 694 921 2386

 

Nafplio

მისამართი: Nafplio, T.K. 21100, 25 IS Martiou 10

სამუშაო საათები: ორშაბათი - შაბათი 09:00 - 18:00კვირა - დასვენების დღე

Tel: +30 275 202 4143

 

 

 

იტალია 

 

Reggio Emilia

მისამართი: Reggio Emilia 42121,Via Roma 64/A

სამუშაო საათებიორშაბათი  - დასვენების დღე

სამშაბათი - ოთხშაბათი 11:00 - 17:00 ხუთშაბათი - დასვენების დღე

პარასკევი 11:00 -17:00; შაბათი 10:00 - 17:00; კვირა  09:00 - 19:00

Tel:  +39 388 179 0686

 

Montova

მისამართი: Piazza Sordelo, Mantova 46100 MN Italy

სამუშაო საათებიხუთშაბათი 11:00 - 15:00 

Tel: +39 388 179 0686

 

Bologna

მისამართი: Statione Autoline, Settember 6, Bologne 40121 BO Italy

სამუშაო საათებიკვირა 14:00 - 15:00

Tel: +39 388 179 0686

 

Modena

მისამართი: Via Bono Da Nonantola 1, Modena 41121MO

სამუშაო საათებიკვირა 16:00 - 17:00

Tel: +39 388 179 0686

 

Reggio Calabria

მისამართი: Via Gaspare Del Fosso 29, Reggio Calabria 89127 RC Italy

სამუშაო საათებიორშაბათი - კვირა 09:00 - 20:00

Tel: +39 327 361 5985

 

Bari

მისამართი: Piazza Aldo Moro 35

Bari 70121 BA Italy

სამუშაო საათებიორშაბათი - კვირა 08:30 - 20:00

Tel: +39 080 967 5002 / +39 380 154 8887

 

Bari

მისამართი: Via Michele Garruba, 2270122 Bari

სამუშაო საათებიყოველდღე 07:30 - 20:30

Tel: +38 065 681 90 / +32 460 918 62 / +38 958 403 09

 

Roma

მისამართი: Roma 00185, Via Cairoli 74

სამუშაო საათებისამშაბათი - კვირა 09:00 - 19:00ორშაბათი დასვენების დღე

Tel: +39 328 616 4731 / +39 328 008 0975 / +39 066 927 7487

 

Prato

მისამართი: Prato 59100, Via Ferdinando Tacca 10

სამუშაო საათები: ხუთშაბათი 13:30 -18:00; შაბათი 14:00 - 16:00; კვირა 09:00 - 18:00

Tel:  +39 380 343 1691

 

Florence

მისამართი: Firenze 50123, Santa Maria Novella. Via Santa Caterina Da Siena

სამუშაო საათებიხუთშაბათი 13:00 - 16:00; კვირა 11:00 - 15:00

Tel:  +39 380 771 3120/+39 380 585 9596

 

Napoli

მისამართი: Napoli 80139, Piazza Sant` Anna A Capuana 14

სამუშაო საათებიყოველდღე 08:00 - 20:00

Tel: +39 0811 984 9983 / +39 388 353 1574 / +39 333 890 3809

 

Empoli

მისამართი: Empoli 50053, Piazza della Vittoria

სამუშაო საათებიხუთშაბათი 15:00 - 18:00; კვირა 15:00 - 18:00

Tel: +39 388 821 6666 / +39 328 497 8066

 

Pisa

მისამართი: Pisa 56125Piazza Vittorio Emanuele II

სამუშაო საათებიხუთშაბათი 11:00 - 14:00

Tel: +39 388 821 6666/+39 328 497 8066

 

Livorno

მისამართი: Piazza Dante Livorno

სამუშაო საათებიკვირა 11:00 - 14:00

Tel: +39 388 821 6666/+39 328 497 8066

 

Salerno

მისამართი: Salerno 84125, Via Michelangelo Schipa 25

სამუშაო საათებიყოველდღე 09:00 - 20:00

Tel: +39 320 864 0527

 

Udine

მისამართი: Udine 33100, Viale Giacomo Leopardi

სამუშაო საათებიყოველდღე 10:00 - 20:00

Tel: +39 328 777 2812 / +39 327 207 0090

 

Venezia

მისამართი: Venezia 30174, Interspar Mestre Torino Corso Del Popolo 225/Int 1

სამუშაო საათებიკვირა 15:00 - 21:00

Tel: +39 328 777 2812 / +39 327 207 0090

 

Trieste

მისამართი: Trieste 34135, Stazione Trieste Centrale Piazza Della Liberta 8

სამუშაო საათებიპარასკევი 09:00 - 15:00 

Tel: +39 328 777 2812 / +39 327 207 0090

 

Milan

მისამართი: Via Menabrea 14, Milano 20159, Italy

სამუშაო საათებისამშაბათი 13:00 - 17:00; ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 13:00 - 17:30კვირა 07:30 - 13:00;

ორშაბათი, შაბათი დასვენების დღე 

Tel: +39 388 467 7527 

 

Trento

მისამართი: Via Dogana 18, 38121 Trento

სამუშაო საათები: ორშაბათი 09:00 - 14:00;

Tel: +39 328 777 2812 / +39 327 207 0090

 

Avellino

მისამართი: Via Giosue Garducci 60, Avellino

სამუშაო საათები: სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა 08:00 - 20:00;

ორშაბათი - დასვენების დღე

Tel: +39 328 013 2783

 

 

 

 

 

 

ესპანეთი

 

Barcelona

მისამართი:  Barcelona C/Espronceda 369_08027bcn, Sagrera_Navas

სამუშაო საათებისამშაბათი-კვირა 10:00 - 21:00; ორშაბათი - დასვენების დღე                                                                               

Tel: +34 632 484 787

 

Madrid

მისამართი: Calle Francisco del Pino # 26, 28021 Madrid

სამუშაო საათებისამშაბათი - კვირა 10:00 - 21:00; ორშაბათი - დასვენების დღე

Tel: +34 632 484 787/+34 631 161 214

 

Valencia

მისამართი: Plaza Del Mercado  # 10, Bajo 1, 46950 Valencia-Xirivella

სამუშაო საათებიყოველდღე 10:00 - 21:00

Tel: +34 602 881 887/+34 632 484 787

 

Arnedo

მისამართი: Calle General Ruiz, 41, 26580 Arnedo

სამუშაო საათებიშაბათი 10:00 - 18:00

Tel: +34 632 541 642/+34 632 484 787

 

Autoli

მისამართი: Calle Travesia de Ezquerro, 49, 26560 Autoli

სამუშაო საათებიშაბათი 17:00 - 18:00

Tel: +34 632 541 642/+34 632 484 787

 

Alicante

მისამართი: Calle del Maestro Alonso, 184, 03014 Alicante

სამუშაო საათებიკვირა 10:30 - 11:40

Tel: +34 632 541 642/+34 632 484 787

  

Vic

მისამართი: Detras de la Estacion de tren. Parquing public, 08500 Vic

სამუშაო საათებიშაბათი 10:00 - 11:00

Tel: +34 632 541 642/+34 632 484 787

 

  

საფრანგეთი 

 

Lyon

France Express

მისამართი: Rue Garibaldi 286, 69003 Lyon

სამუშაო საათები: ხუთშაბათი 08:00 - 13:00; პარასკევი 08:00 - 13:00; შაბათი 08:00 - 13:00

Tel: +33 751 153 977/+39 324 743 3248/ +39 333 834 2525/+39 389 764 1212

 

Paris

France Express

მისამართი: 27 rue Dailly. 92210 Saint-Cloud, Paris

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 09:00 - 18:00; შაბათი  09:00 - 14:00; კვირა 09:00 - 14:00

 Tel: +33 605 630 524/+393 333 323 108/+ 393 897 641 212

 

Strasbourg 

France Express

მისამართი: 8A Rue du Singirst, 67200 Lyon

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი 10:00 - 19:00; ხუთშაბათი 10:00 - 19:00

Tel: +33 768 727 831/+39 324 743 3248/+39 333 834 2525/+39 389 764 1212

 

Amiens

France Express

მისამართი: 15 rue claude Debussy, 80000

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი 10:00 - 14:00; ხუთშაბათი 14:00 - 17:00; პარასკევი 10:00 - 15:00; შაბათი 09:00 -14:00

Tel: +3 360 642 7476/+39 324 743 3248/+39 333 834 2525/+39 389 764 1212

 

Montpelier

France Express

მისამართი: 8 rue des ékoles, 34000

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 09:00 - 18:00; შაბათი 09:00 - 14:00

Tel: +3 377 450 0475/+39 324 743 3248/+39 333 834 2525/+39 389 764 1212

 

Creil

France Express

მისამართი: 6 rue des pierres, 60100

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 09:00 - 18:00; შაბათი 09:00 - 14:00

Tel: +3 375 111 5903/+39 324 743 3248/+39 333 834 2525/+39 389 764 1212

 

Reims

France Express

მისამართი: 6 ellee du Tyrol, 51100

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 09:00 - 18:00; შაბათი 09:00 - 14:00

Tel: +3 360 223 3520/+39 324 743 3248/+39 333 834 2525/+39 389 764 1212

 

Rennes

France Express

მისამართი: 4 rue du bois perrin, 35000

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 09:00 - 18:00; შაბათი 09:00 - 14:00

Tel: +3 378 035 2290/+39 324 743 3248/+39 333 834 2525/+39 389 764 1212

 

Poitiers

France Express

მისამართი: 42 rue du clos gaultier, 86000

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 09:00 - 18:00; შაბათი 09:00 - 14:00 

Tel: +3 360 442 9224/+39 324 743 3248/+39 333 834 2525/+39 389 764 1212

 

Marseille

France Express

მისამართი: 17 rue amelie, 13000

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 09:00 - 18:00; შაბათი 09:00 - 14:00 

Tel: +3 375 895 7230/+39 324 743 3248/+39 333 834 2525/+39 389 764 1212

 

Nice

France Express

მისამართი: 26 rue de Paris, 06000

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 09:00 - 18:00; შაბათი 09:00 - 14:00 

Tel:+3 375 814 0033/+39 324 743 3248/+39 333 834 2525/+39 389 764 1212 

 

Bordeaux

France Express

მისამართი: Rue Marcel Paul, Résidence Beausite bâtiment D3, 33000

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 09:00 - 18:00; შაბათი 09:00 - 14:00

Tel: +3 365 883 4865/+3 360 442 9224/+39 324 743 3248/+39 333 834 2525/+39 389 764 1212 

 

Toulouse 

France Express

მისამართი: 55 chemin de Pelleport, 31500

სამუშაო საათები: პარასკევი, შაბათი, კვირა - 10:00 - 19:00

Tel: +33 751 289 517/+39 333 332 3108/+39 389 764 1212 

 

Dijon 

France Express

მისამართი: 14 Rue Sully, 21000

სამუშაო საათები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი - 10:00 - 18:00

Tel: +33 602 386 785/+39 333 332 3108/+39 389 764 1212 

 

Saint-brieuc 

France Express

მისამართი: 20 boulvard charner, 22000

სამუშაო საათები: ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი - 10:00 - 18:00

Tel: +33 602 393 370/+39 333 332 3108/+39 389 764 1212

 

 

გერმანია

 

Stuttgart

მისამართი: Veielbrunnenweg 47 ; Stuttgart

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი 12:00 - 17:00; ხუთშაბათი 12:00 - 17:00; პარასკევი 12:00 - 17:00; შაბათი 12:00 -17:00 

Tel: +4915 216 843 620/+995 551 232 434 (Viber, Whatsapp)

 

Nurnberg

მისამართი: Äußere Bayreuther Str.48, 90491 Nürnberg

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი 12:00 - 16:00; პარასკევი 12:00 - 16:00;

Tel: +4916 396 009 54/+4915 259 716 576;

 

 

 

შვეიცარია

 

Lausanne 

მისამართი: Chemin Des Lys 14

სამუშაო საათები: ორშაბათი, შაბათი, კვირა 08:00 - 12:00; სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 08:00 - 18:00

Tel: +41 77 991 61 06/+995 555 15 55 11 (Viber.Whatsapp)

 

 

პოლონეთი

 

Warsaw 

BellaGeo Mz

მისამართი: Aleksandra Swietochowskiego 2/6, 01-318

სამუშაო საათები: ორშაბათი - შაბათი 10:00 - 18:00;

დასვენების დღე: კვირა

Tel: +48 733 764 188/+48 731 884 689

 

Krakow

BellaGeo Mz

მისამართი: Pawia 5, galeria Krakowska, 31 - 154

სამუშაო საათები: პარასკევი 12:00 - 15:00

Tel: +48 733 764 188/+48 731 884 689 

 

Katowice

BellaGeo Mz

მისამართი: Plac Wilhelma Szewczyka 2, 40 - 097

სამუშაო საათები: პარასკევი 12:00 - 15:00 

Tel: +48 733 764 188/+48 731 884 689 

 

Częstochowa

BellaGeo Mz

მისამართი: aleja Wolności 45/49, 42 - 202

სამუშაო საათები: პარასკევი 12:00 - 15:00 

Tel: +48 733 764 188/+48 731 884 689

 

Łódź

BellaGeo Mz

მისამართი: Plac Bronisława Sałacińskiego 1, 90 - 001

სამუშაო საათები: პარასკევი 12:00 - 15:00 

Tel: +48 733 764 188/+48 731 884 689

 

Poznań

BellaGeo Mz

მისამართი: Dworzec Zachodni, 60 - 734

სამუშაო საათები: პარასკევი 12:00 - 15:00 

Tel: +48 733 764 188/+48 731 884 689

 

Radom

BellaGeo Mz

მისამართი: plac Dworcowy, 26 - 600

სამუშაო საათები: პარასკევი 12:00 - 15:00 

Tel: +48 733 764 188/+48 731 884 689

 

Lublin

BellaGeo Mz

მისამართი: plac Dworcowy, 20 - 408

სამუშაო საათები: პარასკევი 12:00 - 15:00 

Tel: +48 733 764 188/+48 731 884 689

 

Gdańsk

BellaGeo Mz

მისამართი: Gdańsk Główny Dworzec Tymczasowy, 80-895

სამუშაო საათები: პარასკევი 12:00 - 15:00 

Tel: +48 733 764 188/+48 731 884 689

 

Wroclaw

BellaGeo Mz

მისამართი: Sucha 1, 50-086

სამუშაო საათები: პარასკევი 10:00 - 16:00

Tel: +48 733 764 188/+48 731 884 689

 

Białystok

BellaGeo Mz

მისამართი: Białystok, Jurowiecka 1, 15-101

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი 09:00 - 11:00

Tel: +48 733 764 188/+48 731 884 689

 

 

ავსტრია

 

Salzburg

მისამართი: Saalachstrasse 19/11, 5020

სამუშაო საათები: ორშაბათი, შაბათი, კვირა 10:00 - 18:00

Tel: +436 606 541 114/+436 765 450 554

 

 

 

ჩეხეთი

 

Prague

მისამართი: Tuchomericka 282 praha 6 nebusice. 16400

სამუშაო საათები: შაბათი, კვირა 12:00 - 18:00

Tel: +436 606 541 114/+436 765 450 554/+420 777 400 805

 

 

Brno

მისამართი: Jeronýmova 1600/13, 618 003, 618 00

სამუშაო საათები: ორშაბათი - პარასკევი 14:00 - 20:00

Tel: +436 606 541 114/+420 721 444 575 

 

 

 

ბელგია

 

Nürnberg

მისამართი: Äußere Bayreuther Str. 48  90491 

სამუშაო საათებიოთხშაბათიპარასკევი 12:00 16:00

Tel: +491 639 600 954/+393 292 080 402/+4915 259 716 576

 

 

 

სომხეთი

 

Erevan

მისამართიHyusisayin Charagayat 17, building 12, ZIP CODE 0037

სამუშო საათები: შაბათი 12:00 - 13:00

Tel: +374 935 500 88

 

 

სლოვაკეთი

 

Bratislava

მისამართი: 85101 Jiraskova 1001/6 Petrzalka

სამუშაო საათები: შაბათი - 09:00 - 14:00

Tel: +436 606 541 114/+436 765 450 554

 

 

ნიდერლანდები

 

Nürnberg

მისამართი: Äußere Bayreuther Str. 48  90491 

სამუშაო საათებიოთხშაბათიპარასკევი 12:00 16:00

Tel: +491 639 600 954/+393 292 080 402/+4915 259 716 576

 

 

ინგლისი

 

London

მისამართი: 25 Mollison Avenue, Enfield, EN3 7LW

სამუშაო საათები: ორშაბათი -  პარასკევი 09:00 - 19:00; შაბათი - 09:00 – 16:00; კვირა - დასვენების დღე

Tel: (+44) 7923 852057/(+44) 7871 014596

 

 

ლიეტუვა 

 

Vilnius

მისამართი: Ozo g.18 , 08243 Vilnius

სამუშაო საათები: პარასკევი 10:00 - 18:00; შაბათი 10:00 - 18:00

Tel: +37 128 797 134

 

Kaunas

მისამართი: Agronomijos g.55, 47460 Kaunas

სამუშაო საათები: პარასკევი 10:00 - 16:00; შაბათი 10:00 - 16:00

Tel: +37 128 797 134

 

 

ლატვია 

 

Riga

მისამართი: Dzirnavu iela 67, Centra Rajons, Riga, LV-1011

სამუშაო საათები: ოთხშაბათი 10:00 - 17:00; ხუთშაბათი 10:00 - 18:00

Tel: +37 128 797 134

 

 

ესტონეთი 

 

Tallinn

მისამართი: Pärnu mnt. 40, 10119 Tallinn

სამუშაო საათები: ორშაბათი - 10:00 - 18:00; სამშაბათი - 10:00 - 18:00

Tel: +37 128 797 134

 

 

 

 

 

ისარგებლეთ „საქართველოს ფოსტის კონტრაქტორი“ ოფისების მომსახურებით  საქართველოს მასშტაბით

ოფისები მუშაობენ შაბათ - კვირასაც

 

 

თბილისი, დიდი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქ. 8;

სამუშაო განრიგი: ორშაბათი - პარასკევი - 09:00 სთ. – 19:00 სთ.;

                              შაბათი - კვირა - 09:00 სთ. – 16:00 სთ.;

 

ტელ.: +995 599 738 884;

 

თბილისი, ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი I, კორპუსი ა;

სამუშაო განრიგი: ყოველდღე - 09:00 სთ. – 19:00 სთ.;

ტელ.: +995 599 623 636;

 

 

თბილისი, ორთაჭალა, დიმიტრი გულიას ქუჩა N1;

სამუშაო განრიგი: ყოველდღე - 10:00  სთ. – 18:00 სთ.;

ტელ.: +995 596 229 992;

 

 

თბილისი, გლდანი, მიკრო/რაიონი 6; კორპუსი 7;

სამუშაო განრიგი: ორშაბათი-პარასკევი - 09:00 სთ. – 19:00 სთ.;

შაბათი-კვირა - 10:00 სთ. - 16:00 სთ;

ტელ.: +995 555 496 789;

 

 

ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა N23;

სამუშაო განრიგი: ორშბათი - პარასკევი - 09:00  სთ. – 19:00 სთ.;

შაბათი - 10:00 - 16:00 სთ.;

კვირა - დასვენების დღე;

ტელ.: +995 555 127 122;

 

 

რუსთავი, ბოსტან-ქალაქის ქუჩა (N1 სკოლის მიმდებარე ტერიტორია);

სამუშაო განრიგი: ყოველ დღე - 09:00 სთ. – 19:00 სთ;

ტელ.:  +995 599 456 464;

 

 

ხაშური, იმერეთის ქუჩა N10;

სამუშაო განრიგი: ორშაბათი –  პარასკევი: 10:00 სთ. –  18:00 სთ.

შაბათი: 10:00 სთ. – 16:00 სთ.

კვირა: 11:00 სთ – 18:00 სთ.

ტელ.: +995 596 800 009;

 

 

ქუთაისი, ილია ჭავჭავაძის ქუჩა N32;

სამუშაო განრიგი: ორშაბათი - პარასკევი - 09:00 სთ. – 18:00 სთ.

შაბათი –  კვირა: 10:00 სთ. –  17:00 სთ.

ტელ.: +995 555 424 204;

 

 

თელავი, გიორგი სააკაძის  ქუჩა N19;

სამუშაო განრიგი: ორშაბათი – პარასკევი - 10:00 სთ. –  18:00 სთ.

შაბათი – კვირა: 10:00 სთ. – 17:00 სთ. 

ტელ.: +555 599 877 377;

 

 

საგარეჯო, შოთა რუსთაველის ქუჩა N242;

სამუშაო განრიგი: სამუშაო დღეები - 09:00 სთ. – 18:00 სთ.

შაბათი – კვირა - 10:00 სთ. – 17:00 სთ.

ტელ.: +995 579 330 609 / +995 598 672 227;

 

 

გორი, შოთა რუსთაველის ქ. N83;

სამუშაო განრიგი: ყოველდღე - 09:00 – 19:00 სთ;

ტელ.: +995 555 600 560;

 

 

ზუგდიდი, მერაბ კოსტავას ქ. N3;

სამუშაო განრიგი: ორშაბათი –  პარასკევი - 10:00 სთ. – 19:00 სთ.

შაბათი –  კვირა - 10:00 სთ. – 17:00 სთ.

ტელ.: +995 555 214 114;

 

 

ზესტაფონი, სტაროსლავსკის ქ. N1;

სამუშაო განრიგი: ყოველდღე - 09:00 სთ. – 18:00 სთ.

ტელ.: +995 593 398 721;

 

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: + 995 032 2 24 09 09; ელ.ფოსტა: info@gpost.ge