სახმელეთო

ამანათის გაგზავნა სახმელეთო გზით (მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის)

საიდან
საქართველო
სად
წონა (მიუთითეთ გრამები)
მაქსიმალური წონა: 20 000 გრამი