წერილი

ქაღალდზე დატანილი ტექსტი ან/და დოკუმენტი, რომელიც იგზავნება/ბარდება დახურული სახით, კონვერტით

საიდან
სად
წონა (მიუთითეთ გრამები)
მაქსიმალური წონა: 2000 გრამი