მარკები

2016
ID: # 0339
„წითელმუცელა ბოლოცეცხლა“
დიზაინერი - ი. გაჩეჩილაძე
მარკის ნომინალი - 0.15 ლარი