მარკები

2008
ID: # 0275
”ქაქუცა (ქაიხოსრო) ჩოლოყაშვილი - საქართველოს ეროვნული გმირი”
დიზაინერი - კ.ვაშაკიძე, ლ.ლეჟავა;
მარკის ნომინალი - 0.8 ლარი;