მარკები

1999
ID: # 0126
ევროპა-99. ეროვნული ნაკრძალები. ბაწარა-ბაბნეურის ნაკრძალი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.20 ლარი