მარკები

1998
ID: # 0118
ცხენები. თუშური ცხენი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 1.00 ლარი