მარკები

1998
ID: # 0113
ტრანსპორტი. თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხანა
დიზაინერი: გ.ცხოვრებაძე
მარკის ნომინალი 0.30 ლარი