მარკები

1998
ID: # 0111
ცხენები. სედლბერდი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.40 ლარი