მარკები

1998
ID: # 0104
ტრანსპორტი. თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხანა
დიზაინერი: გ.ცხოვრებაძე
მარკის ნომინალი 1.00 ლარი