სიახლეები

საქართველოს ფოსტის განცხადება სახმელეთო ამანათების გაგზავნა/მიღებაზე

6 მაისი

გაცნობებთ, რომ სახმელეთო ამანათების გაგზავნა/მიღება შესაძლებელია საბერძნეთსა და იტალიაში.

იტალიაში სახმელეთო ამანათები იგზავნება შემდეგ ქალაქებში: ბარი, მონტოვა, ბოლონია, მოდენა, რეჯიო კალაბრია და რეჯიო ემილია.