მარკები

1997
ID: # 0090
ტფილისის საქალაქო ფოსტის მარკა
დიზაინერი: პ.ნაცვლიშვილი
მარკის ნომინალი 0.80 ლარი