მარკები

1997
ID: # 0088
ქართული მულტფილმები. ტყის კვარტეტი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.50 ლარი