მარკები

1997
ID: # 0085
ძაღლები. კავკასიური ნაგაზი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 1.25 ლარი