მარკები

1996
ID: # 0084
ძაღლები. კავკასიური ნაგაზი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.70 ლარი