მარკები

1995
ID: # 0066
ფაუნა
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
თითოეული მარკის ნომინალი 0.10 ლარი