მარკები

1996
ID: # 0064
ფრინველები. სოფლის მერცხალი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.50 ლარი