მარკები

1995
ID: # 0063
გადაშენებული ცხოველები
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
თითოეული მარკის ნომინალი 0.10 ლარი