მარკები

1996
ID: # 0062
ლადო გუდიაშვილი. პარიზის მოქალაქენი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.10 ლარი