მარკები

1996
ID: # 0061
ვასილ კანდინსკი. კომპოზიცია
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.20 ლარი