მარკები

1996
ID: # 0057
დავით კაკაბაძე. ნატიურმორტი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.30 ლარი