მარკები

1999
ID: # 0128
თბილისის ძველი და ახალი ხიდები
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე