მარკები

1999
ID: # 0124
ევროპა-99. ეროვნული ნაკრძალები. ლაგოდეხის ნაკრძალი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.80 ლარი