მარკები

1999
ID: # 0119
პეპლები
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.80 ლარი