სახმელეთო ამანათი

სახმელეთო ამანათი - ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი სახმელეთო ამანათი არის ამანათის სახეობარომელსაც „საქართველოს ფოსტა“ მომხმარებლისგან 

იღებს საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული სერვისცენტრების საშუალებითუზრუნველყოფს მის ტრანსპორტირებას ქვეყნის 

ფარგლებს გარეთ და ადრესატისათვის ჩაბარების მიზნით გადასცემს საქართველოს ფოსტა“- აგენტებს.

 

სახმელეთო ამანათის როგორც გამგზავნი ასევე ადრესატი შესაძლოა იყოს  მხოლოდ ფიზიკური პირი.

 

 „საქართველოს ფოსტა“ სახმელეთო ამანათის გაგზავნას ახორციელებს შემდეგი ქვეყნების მიმართულებით:

 

საბერძნეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობითსახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება 

საქართველოს ფოსტის“ აგენტების ოფისებში.

იტალია - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობითსახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება 

საქართველოს ფოსტის“ აგენტების ოფისებსა და გზავნილების გაცემის პუნქტებში.

ესპანეთი - სახმელეთო ამანათი იგზავნება მოკითხვამდე პირობითსახმელეთო ამანათის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება 

საქართველოს ფოსტის“ აგენტის ოფისშიამასთან ესპანეთის ზოგიერთ ქალაქში შეგიძლიათ ისარგებლოთ სერვისით 

"სახმელეთო ამანათის ადგილზე მიტანა". სერვისით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ "საქართველოს ფოსტისშესაბამისი აგენტისათვის 

დამატებითი მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების სანაცვლოდ.

 

 

                                                     სახმელეთო ამანათის ტარიფები

 

 

      ამანათის გაგზავნის ადგილი

    ამანათის შიგთავსის სახეობა

წონა

ზომა

გადამხდელი

ფასი

საბერძნეთი

(ათენი; სალონიკი)

      პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

       თანახმად „სახმელეთო ამანათის გაგზავნის პირობებისა“

გამგზავნი

5 ლარი

ადრესატი

1.5 ევრო

მედიკამენტები

  300 გრ

გამგზავნი

5 ლარი

ადრესატი

1.5 ევრო

       ესპანეთი

 

ბარსელონა

      პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

10 ლარი

ადრესატი

3 ევრო

 

მედიკამენტები

 

 

  300 გრ

გამგზავნი

10 ლარი

ადრესატი

3 ევრო

მადრიდი

      პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

11.5 ლარი

ადრესატი

3.5 ევრო

 

მედიკამენტები

 

  300 გრ

გამგზავნი

11.5 ლარი

ადრესატი

3.5 ევრო

ვალენსია

     პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

 

1 კგ

გამგზავნი

11.5 ლარი

ადრესატი

3.5 ევრო

მედიკამენტები

 

  300 გრ

გამგზავნი

11.5 ლარი

ადრესატი

3.5 ევრო

        იტალია

ბარი

 

      პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

       თანახმად სახმელეთო ამანათის გაგზავნის პირობებისა

გამგზავნი

7 ლარი

ადრესატი

2 ევრო

მედიკამენტები

  300 გრ

გამგზავნი

7 ლარი

ადრესატი

2 ევრო

          რეჯიო კალაბრია

 

       პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

8 ლარი

ადრესატი

2.3 ევრო

მედიკამენტები

  300 გრ

გამგზავნი

8 ლარი

ადრესატი

2.3 ევრო

     რეჯიო ემილია; მონტოვა; ბოლონია; მოდენა; ნეაპოლი; რომი; პრატო; ფლორენცია; ემპოლი; პიზა; ლივორნო; სალენო

     პირობებით დაშვებული ნებისმიერი საქონელი, გარდა მედიკამენტებისა

1 კგ

გამგზავნი

8.5 ლარი

ადრესატი

2.4 ევრო

            მედიკამენტები     

  300 გრ

გამგზავნი

8.5 ლარი

ადრესატი

2.4 ევრო

 

   

 

* სახმელეთო ამანათის (გარდა მედიკამენტებისა) გაგზავნის ღირებულება გამოითვლება ფაქტიური წონის ნამრავლით ტარიფზე. 1კგ-მდე წონის ამანათის გაგზავნის შემთხვევაში, გადაიხდება 1კგ-თვის დადგენილი ტარიფი.

* მედიკამენტების გაგზავნის შემთხვევაში, (მაქსიმალური ზღვარი - 300გრ), ტარიფი ფიქსირებულია და ის არ არის დამოკიდებული წონაზე.

სახმელეთო ამანათის (გარდა მედიკამენტებისაგაგზავნის ღირებულება გამოითვლება ფაქტიური წონის ნამრავლით ტარიფზე. 1კგ-მდე წონის ამანათის გაგზავნის შემთხვევაშიგადაიხდება 1კგ-თვის დადგენილი ტარიფი.

მედიკამენტების გაგზავნის შემთხვევაში, (მაქსიმალური ზღვარი - 300გრ), ტარიფი ფიქსირებულია და ის არ არის დამოკიდებული წონაზე.

 

 

სახმელეთო ამანათის (შემომავალი და გამავალი) დამატებითი მომსახურების ტარიფები

 

 

 

 

       

 

 

                  მომსახურების სახე

სახმელეთო ამანათის ტიპი, რომელზეც ხორციელდება სერვისი

ფასი

 
 

   ინფორმაციის გაცემა საფოსტო მომსახურების განხორციელების ფაქტის  დადასტურების  შესახებ

 

      შემომავალი  სახმელეთო ამანათი

    5 ლარი 1 თვიან პერიოდზე ან გზავნილზე (დოკუმენტი ბარდება ს/ც-ში)

 

 

    გზავნილის ჩაბარება ადრესატის მისამართზე

 

     შემომავალი  სახმელეთო ამანათი

 

სტანდარტული (არაუმეტეს 20კგ-ისა):

თუ გადამხდელი ადრესატია - 6 ლარი;

             თუ გადამხდელი გამგზავნია -2 ევრო

 

 

 

 

 

გზავნილის გადამისამართება

             შემომავალი   სახმელეთო ამანათი

ადრესატის მისამართის ცვლილება - 3 ლარი

 

 

 

გზავნილის არქივიდან გამოთხოვა

         შემომავალი  და გამავალი სახმელეთო ამანათი

2 ლარი

 

 

      გამგზავნის ინიციატივით ქვეყნის ტერიტორიის დატოვებამდე  სახმელეთო ამანათის გაგზავნაზე უარის თქმა

    გამავალი სახმელეთო ამანათი

         სახმელეთო ამანათის გაგზავნის ღირებულების 50%

 

 

 

 

 

 

ოფისები საზღვარგარეთ:

 

საბერძნეთი

 

Gpost Greece

მისამართი: Athens 10431, Omonia, Geraniou #44

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 09:00-19:00

Tel: +30 210 524 1849 / +30 694 000 0377 / +30 699 350 1515

 

Marusi

მისამართი: Athens 15124, Neratziotisis #11

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 09:00-19:00

Tel: +30 699 699 8585 / +30 694 391 9991 / +30 215 501 4368

 

Shavlego

მისამართი: Athens 11251, Pipinou  #70

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 09:00-19:00

Tel: +30 210 821 0172 / +30 699 521 0174

 

Ampelokipi

მისამართი: Ampelokipi 11526, Arkadias #13

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 09:00-19:00

Tel: +30 699 334 4448 / +30 694 160 3030 / +30 211 415 0946

 

Din Travel

მისამართი: Athens 10431, Alkiviadou #89

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 09:00-19:00

Tel: +30 210 822 1444

 

Pagkrati                                                                              

მისამართი: Pagkrati 11633, Damareos #43

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 09:00-19:00

Tel:  +30 215 525 5145         

 

Kipseli

მისამართი: Kipseli 11361, Sikinou #6,

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 09:00-19:00

Tel:  +30 210 864 7705/ +30 694 832 5465

 

Arex Group

მისამართი: Athens 10431, Ipponaktos #38, Neos Kosmos

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 09:00-19:00

Tel: +30 210 931 3917/ +30 690 785 5500

 

Thessaloniki

მისამართი: Thessaloniki 57200, Vardari Lagadas #7,

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 09:00-19:00

Tel: +30 690 684 8788/ +30 231 052 6134 

 

Georgian Service

მისამართი: Aristomenous 94, Athina 10446,

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 09:00-19:00

Tel: +30 699 558 0280

 

იტალია

 

Reggio Emilia

მისამართი: Reggio Emilia 42121,Via Roma 64/A

სამუშაო საათებიორ. - დასვენება / სამ. - 11:00 - 17:00 / ოთხ - 11:00 - 17:00 / ხუთ - დასვენება / პარ - 11:00 -17:00 / შაბ - 10;00 - 17:00 / კვ 09:00 - 19:00

Tel:  +39 388 179 0686

 

Montova

მისამართი: Piazza Sordelo, Mantova 46100 MN Italy

სამუშაო საათებიხუთ - 11:00 - 15:00 სთ

 

Bologna

მისამართი: Statione Autoline, Settember 6, Bologne 40121 BO Italy

სამუშაო საათებიკვირა - 14;00 - 15;00

 

Modena

მისამართი: Via Bono Da Nonantola 1, Modena 41121MO

სამუშაო საათებიკვირა - 16:00 - 17:00

 

Reggio Calabria

მისამართი: Via Gaspare Del Fosso 29, Reggio Calabria 89127 RC Italy

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 09:00-20:00

Tel: +39 327 361 5985

 

 

Bari

მისამართი: Piazza Aldo Moro 35

Bari 70121 BA Italy

სამუშაო საათებიორშ-კვ: 08:30-20:00

Tel: +39 080 967 5002 / +39 380 154 8887

 

მისამართი: Via Michele Garruba, 2270122 Bari

სამუშაო საათები: ყოველ დღე 07:30-20:30;

Tel: +38 065 681 90 / +32 460 918 62 / +38 958 403 09

 

Roma

მისამართი: Roma 00185, Via Cairoli 74

სამუშაო საათები: სამ -კვ: 09:00 - 19:00; ორშაბათი - დასვენების დღე

Tel: +39 328 616 4731 / +39 329 024 4317

 

Prato

მისამართი: Prato 59100, Via Ferdinando Tacca  10 / Via Bettino 10

სამუშაო საათები: /ხუთ - 13:30 -18:00  / შაბ. - 14:00 - 16:00 / კვ. -  09:00 - 18:00

Tel:  +39 380 343 1691

 

Florence

მისამართი: Firenze 50123, Santa Maria Novella. Via Santa Caterina Da Siena

სამუშაო საათები: ხუთ. - 13:0 - 16:00  /  კვ. -  11:00 - 15:00

Tel:  +39 380 771 3120 / +39 380 585 9596

 

Napoli

მისამართი: Napoli 80133, Via Maurizio Capuano 7

სამუშაო საათები: ყოველ დღე 08:00 - 20:00;

Tel: +39 811 836 5041 / +39 331 422 3619 / +39 333 890 3809

 

Empoli

მისამართი: Empoli 50053, Piazza della Vittoria

სამუშაო საათები: ხუთშაბათი 14:00 - 16:00;

Tel: +39 389 186 6572 / +39 389 102 0070

 

Pisa

მისამართი: Pisa 56125, Piazza Vittorio Emanuele II

სამუშაო საათები: კვირა 10:00 - 13:00;

Tel: +39 389 186 6572 / +39 389 102 0070

 

Livorno

მისამართი: Piazza Dante Livorno

სამუშაო საათები: კვირა 14:00 - 16:00;

Tel: +39 389 186 6572 / +39 389 102 0070

 

Salerno

მისამართი: Salerno 84125, Via Michelangelo Schipa 25

სამუშაო საათები: ყოველ დღე 09:00 - 20:00;

Tel: +39 320 864 0527

 

 

ესპანეთი

 

Barcelona

მისამართი Barcelona C/Espronceda 369_08027bcn, Sagrera_Navas

სამუშაო საათებისამ-კვ10:00-21:00; ორშ - დასვენების დღე                                                                               

Tel: +34 632 484 787

 

Madrid

მისამართი: Calle Francisco del Pino # 26, 28021 Madrid

სამუშაო საათები: სამ-კვ: 10:00-21:00; ორშაბათი - დასვენების დღე

Tel: +34 632 484 787 / +34 631 161 214

 

Valencia

მისამართი: Placa del Mercat  # 10, 46001 Valencia

სამუშაო საათები: ყოველ დღე 10:00-21:00;

Tel: +34 632 484 787 / +34 602 881 887