ტრიცერატოპი

ნომერი: #056

ტრიცერატოპი

ნომერი: #056
წელი: 1995
კატეგორია: გადაშენებული ცხოველები
ტირაჟი: 37 000
ავტორი: ბ.ქობლიანიძე