პირველი ტელემაუწყებლობა საქართველოში

659

პირველი ტელემაუწყებლობა საქართველოში

ნომერი: 659
წელი: 2022
ტირაჟი: 25 000
ავტორი: შ. ხომერიკი, გ. მამულაშვილი

2.00 ₾
მარაგშია