აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი

ნომერი: #624

აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი

ნომერი: #624
წელი: 2020
ტირაჟი: 10 000
ავტორი: გ. მამულაშვილი