საქართველოს ფოსტის განცხადება

სექტემბერი 11, 2023

 

გაცნობებთ, რომ ამა წლის 18 სექტემბრიდან,  სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულისთვის, საფოსტო მომსახურების გაწევას შპს "საქარველოს ფოსტა" უზრუნველჰყოფს  დუშეთის 1800 საფოსტო სერვისცენტრის საშუალებით