მარკები

1998
ID: # 0115
გადაშენებული ცხოველები
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
თითოეული მარკის ნომინალი 0.15 ლარი