მარკები

1997
ID: # 0075
ივანე ჯავახიშვილის პორტრეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფონზე
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.50 ლარი