სიახლეები

საქართველოს ფოსტის ახალი მომსახურებიდან ბიზნეს იდეამდე

2 აგვისტო 2018

ტყიბულში მცხოვრებმა 28 წლის გიორგი ბოჭორიშვილმა საქართველოს ფოსტას დახმარების წერილით მომართა, იგი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია, ქალაქში შესაბამისი ინფრასტრუქტურული პირობების არ არსებობის გამო გიორგის უჭირს დამოუკიდებლად გადაადგილება და საქმიანობა. ამიტომ ონლაინ სამყარო მისთვის შეუზღუდავი შესაძლებლობების სივრცეს წარმოადგენს, მისთვის ეს არა მხოლოდ თავშესაქცევი არამედ თვით რეალიზების ერთადერთი საშუალებაა. თუმცა კომპიუტერის დაზიანების გამო მას ეს სივრცეც შეეზღუდა და დახმარებისთვის საქართველოს ფოსტას წერილით მიმართა.

საქართველოს ფოსტამ გიორგის მისი მოთხოვნის შესაბამისად გადასცა კომპიუტერი და ამავდროულად მცირე ბიზნეს იდეაც შესთავაზა ელექტრონული კომერციის მიმართულებით, ამ იდეის განსახორციელებლად გიორგის საქართველოს ფოსტის ტექნოლოგიური სამსახურის თანამშრომელი ეწვია და ელექტრონული კომერციის შესახებ კონსულტაცია გაუწია.

გიორგი აქტიური ინტერნეტ მომხმარებელია, მისი საჭიროებებიდან გამომდინარე საინტერესო იყო ონლაინ შოპინგი, თუმცა მას საცხოვრებელი ადგილმდებარეობის გამო უჭირდა გზავნილების მიღება. საქართველოს ფოსტის ახალი მომსახურების „მალეოს“ დახმარებით გიორგი შეძლებს შეუფერხებლად მიიღოს ნებისმირი გზავნილი. ამასთანავე, იგი შეძლებს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს დაეხმაროს, გაუწიოს კონსულტაცია ან მისთვის შეიძნოს სასურველი პროდუქტი მალეოს საშუალებით. საქართველოს ფოსტასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით კი გიორგის შესაძლებლობა აქვს აღნიშნული აქციოს საკუთარ ბიზნესად.