მარკები

1998
ID: # 0127
ცხოველები. ჭრელტყავა
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.10 ლარი