მარკები

1999
ID: # 0125
პეპლები
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.20 ლარი