მარკები

1997
ID: # 0087
ძაღლები. ინგლისური ბულდოგი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.60 ლარი