მარკები

1996
ID: # 0079
ძაღლები. როტვაილერი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.10 ლარი