მარკები

1997
ID: # 0067
ტფილისის საქალაქო ფოსტის მარკა, ქ.მცხეთის ფონზე
დიზაინერი: პ.ნაცვლიშვილი
მარკის ნომინალი 1.00 ლარი