მარკები

1998
ID: # 0103
ტრანსპორტი. თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხანა
დიზაინერი: გ.ცხოვრებაძე
მარკის ნომინალი 0.40 ლარი