მარკები

2016
ID: # 0344
„ევროკავშირთან ერთად“
დიზაინერი - თ. კერესელიძე
მარკის ნომინალი - 2.0 ლარი