მარკები

2003
ID: # 0189
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ენერგეტიკული დერეფანი
დიზაინერი: ბ.გაგნიძე
მარკის ნომინალი 0.80 ლარი