მარკები

1993
ID: # 0015
ლ.გუდიაშვილის “სამი ქალი”
დიზაინერი: გ.კომლევი
მარკის ნომინალი 0.10 ლარი