მარკები

1996
ID: # 0056
შალვა ქიქოძე. სამი მხატვარი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.50 ლარი