მარკები

1996
ID: # 0054
ფრინველები. ოლოლი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.50 ლარი