მარკები

1996
ID: # 0053
ფრინველები
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
თითოეული მარკის ნომინალი 0.15 ლარი