მარკები

1995
ID: # 0049
გადაშენებული ცხოველები. ზაუროლოცუზი
დიზაინერი: ბ.ქობლიანიძე
მარკის ნომინალი 0.15 ლარი